“İmar Planlarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Takdir Hakkı Doktrini” Sunumu
23 Şubat 2018 14:06

19 Şubat Pazartesi günü, 2. Kat Seminer Salonunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi Beşinci İdari Dava Dairesi Üyesi Sayın İsmet Can ile Danıştay Altıncı Daire Tetkik Hâkimi Sayın Kazım Bal, 

“İmar Planlarına İlişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Takdir Hakkı Doktrini” 

konulu bir sunum yaptılar. Fakültemiz araştırma görevlilerinin katıldığı toplantıda AİHM'nin kararlarında başvurduğu ilkeler ve imar planlarına ilişkin kararları tartışıldı. Bu kapsamda, Fakültemizde İmar Hukuku ile ilgili kararların tartışılacağı toplantıların yapılmasında yarar olacağına karar verildi. Bu konuda bizlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşan Sayın İsmet Can'a ve Sayın Kazım Bal'a çok teşekkür ederiz.