Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışması 15.45'te yapılacaktır.