"Yeni Yasal Düzenlemeler Sonrasında İş Yargılaması” Sempozyumu'na Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu davetli konuşmacı olarak katılmıştır
05.12.2016 tarihinde Sınai Mülkiyet Kanunu (Tasarısının) Getirdiği Yenilikler Sempozyumuna Üniversitemiz Eski Rektörü Prof. Dr. Rıza AYHAN ve Fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR katılmıştır.
24 Aralık 2016 tarihinde Çevre Hukuku Konferansına davetli konuşmacı olarak Doç. Dr. Süheyla Suzan Alıca katılmıştır.
1. Uluslararası Kadın Kongresi
TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Yargıtay'ın 2015 Yılı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri
Konya Barosu tarafından 03.12.2016 tarihinde düzenlenen Ceza Yargılamasında ve İdari Yargıda İstinaf ve
Yeni Kanun Yolu Sistemi konulu Panel'e Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat SEZGİNER konuşmacı olarak katıldı.
Ankara Barosu ve Hukuki Mücadele Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen İdari ve Adli Yargıda İstinaf Kanun Yolu Paneli, 3 Kasım 2016 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı. 
Mersin Barosu tarafından 04.02.2017 tarihinde düzenlenen İdari Yargıda ve Medeni Yargıda Yeni Kanun Yolu Sistemi ve Güncel Sorunları Konulu Seminer'e Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Murat SEZGİNER ve Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ konuşmacı olarak katıldı.