Akademik Personel Formlar
FORM ADI DOSYA
Akademik Personel Yıllık ve Mazeret İzin Formu İNDİR
Akademik Personel Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu İNDİR
Yurtiçi-Yurtdışı Görevlendirme Dilekçesi İNDİR
Etik Komisyonu İNDİR