Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Ziyareti
30 Ekim 2014 13:03

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Kriminoloji Dersi öğrencileri, öğretim üyesi Doç.Dr. Yusuf Solmaz BALO ile birlikte 23 Ekim 2014 tarihinde Ankara/Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmada, bir yaptırım olarak hapis cezası, yaptırımın amacı, hapis cezasının infazı, hükümlülerin sınıflandırılması, hükümlü ve tutuklular için uygulanan iyileştirme programları ve iyileştirme programlarından elde edilen sonuçlar üzerinde durulmuştur.