Arş. Gör. Halim Alperen ÇITAK

Arş. Gör. Halim Alperen ÇITAK                        
h.a.citak@gmail.com
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : İdare Hukuku
Yabancı Diller             : İngilizce, Fransızca
Doğum Yeri ve Tarihi : 08.01.1990 Tokat
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 4. Kat No:407
Direk Telefonu           : 0312 216 20 87
E-Posta                      : h.a.citak@gmail.com
Web Sayfası              :
 
Lisans                        : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2011
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2013
Doktora                     : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2013- devam etmektedir.
Yrd. Doç.                   :
Doçent                      :
Profesör                   : ...
 
 1. Türk Hukuk Enstitüsü Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği
 2. Gazi Hukukçular Derneği üyeliği
 3. Çalışmalar :

 4. Rekabet Kurumu stajı
 5. Merkez Bankası Hukuk Müşavirliği stajı
 6. Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı) stajı
 7. Anayasal Pencereden Türkiye (Türk Ocakları’nın tertip ettiği “Gençlerin Gözüyle Türkiye” sempozyumunda sunulan tebliğ)
 8. 1, 2 ve 3. Ankara Türk Dünyası Öğrenci Kurultayı’nda düzenleme heyetinde bulunma ve aktif katılım
 9. Çeşitli edebiyat dergilerinde şiir – deneme yazarlığı
 10. TASAV Çalıştayı’na hukuk alanında katılım
 11. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk ve Fikir Topluluğu tarafından düzenlenen “Medeniyet Okumaları” ve “Oku-Yorum” faaliyetlerine danışman olarak aktif katılım
 12.  III. İdare Hukuku Buluşmaları (13-14 Mayıs 2016, Antakya) Organizasyon Heyeti Üyeliği
 
 
 

Akademik Yayınlar

Kitaplar:

 1. İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Bağlamında Sosyal Risk İlkesi (Adalet Yayınevi, 2014)
 2. Seçim Sistemleri ve Türkiye’de Seçim Hilesi (Gerrymandering) Uygulamaları (Prof. Hasan Tunç editörlüğünde, Adalet Yayınevi, 2015)

Makaleler / Tebliğler:

 1. “Turkey at Critical Juncture: New Constitution and Presidential System”, Vol. I, Issue 9, pp.6-10, Centre for Policy and Research on Turkey (ResearchTurkey), London.
 2. “Yasama Tekniğinde Yeni Bir Eğilim: Kanun Formunda Bireysel İdari İşlemler”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/4. (Murat Erdoğan ile birlikte).
 3. “İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifine Eleştirel Bakış”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yıl: 2015, cilt: XIX, sayı: 2, (Prof. Bahtiyar Akyılmaz ve diğerleri ile birlikte).
 4. “Medeniyetin Hukuku ile Hukukun Medeniyeti Arasında Türkiye”, Uluslararası Medeniyet Kongresi’nde sunulan tebliğ (17-19 Ocak 2014, İstanbul).
 5. “Batı Hukukunun Benimsenmesi Sürecinde Osmanlı-Türk Adalet Anlayışının Dönüşümü”,( Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare Kültürü Araştırma Atölyesi’nde sunulan tebliğ).
 6. “Kabahatler ve Basın Özgürlüğü”, Türkiz, Yıl : 6, Sayı : 33 (Mayıs - Haziran 2015), s. 145-164.
 7. “İdarî Yargıda Dava Açma Süresi ve Bireysel Başvuru”, (Poster Sunumu), III. İdare Hukuku Buluşmaları
 8. (13-14 Mayıs 2016, Antakya).
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69