Arş. Gör. Zeynep HAZAR

Arş. Gör. Zeynep HAZAR                           
zeynephazar@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Genel Kamu Hukuku
Yabancı Diller             : İngilizce, İspanyolca
Doğum Yeri ve Tarihi :
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 4. Kat No:413
Direk Telefonu           : 0312 216 20 52
E-Posta                      : zeynephazar@gazi.edu.tr
Web Sayfası              :
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2007-2011
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2011- halen devam etmektedir.
Doktora                     : 
Yrd. Doç.                   :
Doçent                      :
Profesör                  : ...
 
 
 
 
 

Hazar, Zeynep, "Basın Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, Y. 2013, S. 1-2, s.1525-1548.

Hazar, Zeynep, "İspanya'da İnsan Haklarının Gelişimi", İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı, ed. İlyas Doğan, Ankara, Astana Yayınları, 2013, s.91-110.

Doğan, İlyas; Hazar, Zeynep, "BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi", İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı, ed. İlyas Doğan, Ankara, Astana Yayınları, 2013, s.143-156.
Çamurcuoğlu, Gülden; Zeynep, Hazar, "Kuzey Amerika'da Özgürlüklerin Doğuşu", İnsan Hakları Hukuku Ders Kitabı, ed. İlyas Doğan, Ankara, Astana Yayınları, 2013, s.67-74.
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69