Arş. Gör. Azim ÖNCÜ

Arş. Gör. Azim ÖNCÜ                            
azim.oncu@gmail.com
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Özel Hukuk
Anabilim Dalı              : Medeni Hukuk
Yabancı Diller             : İngilizce, Almanca
Mesleki İlgi Alanları    : Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Enerji Hukuku
Doğum Yeri ve Tarihi :
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 4. Kat No:401
Direk Telefonu           : 0312 216 20 20
E-Posta                      : azim.oncu@gmail.com
Web Sayfası              :
 
Lisans                        : Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2012
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2016
Doktora                     : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2016 devam etmektedir.
Yrd. Doç.                   :
Doçent                      :
Profesör                   : ...
 
 
 
 
 
1- Kira Sözleşmelerinde Taraf Değişikliği Halleri ve Bunlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
2- (2016). TBK'ya Göre Tarafların Ölümünün Kira Sözleşmesine Etkisi. Legal Hukuk Dergisi, 163 (3601-3638).
 
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69