Özel Hukuk

Bölüm Başkanı:  Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Bölüm Sekreteri: Mehtap AKYOL - 216 21 13


Anabilim Dalları
Medeni Hukuk
Ticaret Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk

Kamu Hukuku

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ
Bölüm Sekreteri:


Anabilim Dalları
Anayasa Hukuku
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
İdare Hukuku
Genel Kamu Hukuku
Milletlerarası Hukuk
Mali Hukuk
Hukuk Tarihi
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi