Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ                                
ilhanuzulmez@gazi.edu.tr

 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yabancı Diller             : Almanca
Atanma Sebebi           : Fakülte Kadrosunda
Doğum Yeri ve Tarihi : Elmalı-ANTALYA-1970
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 3. Kat  No:318
Direk Telefonu           : 0312 216 21 95
E-Posta                      : ilhanuzulmez@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/ilhanuzulmez
 
Lisans                        : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1993
Yüksek Lisans          : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi-1997
Doktora                     : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi-2001
Yrd. Doç.                   : Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-2003
Doçent                      : Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-2008
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2013
 
2003 - Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı - Yrd. Doç. Dr. 2003-2008 yılları arasında öğretim üyesi olarak görev yaptığı Dumlupınar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünde bölüm başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatının tanıtımı çerçevesinde Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği’nin organize ettiği çok sayıda toplantıda görev aldı. 2007 yılında Ceza ve Ceza Usul Hukuku alanından Üniversitelerarası Kurula doçentlik başvurunu yaptı ve 24.01.2008 tarihi itibariyle doçent unvanını aldı. Aynı yılın Kasım ayında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakamesi Hukuku Anabilim Dalına doçent olarak ataması yapıldı. Halen aynı fakültede doçent olarak görevini sürdürmektedir
 
Ceza Hukuku I (Genel Hük.), Ceza Hukuku I (Özel Hük.)
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69