Prof. Dr. Kadir ARICI
Dekan
Doç. Dr. Süheyla Suzan ALICA
Dekan Yard.
 
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN
Dekan Yardımcısı

                 Naci SARIASLAN
                Fakülte Sekreteri

naci@gazi.edu.tr - nacisariaslan@gmail.com