İnternette Yayında
Basılmış Hali YAKINDA

Cilt 19 Sayı 2 (Nisan 2015) Makale Başlıkları

ÖZEL HUKUK

Ticari İş Kavramı, Sınırlandırılması ve Faiz Meselesi
Kürşat GÖKTÜRK

Türk Özel Hukukunda Şiddet ve Israrlı Takip Kavramı İle
Israrlı Takip Mağdurunun Korunması
Alper UYUMAZ / İdris AKDAĞ

İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması
A. Eda MANAV

Tv Copycatting: Determining The Threshold Between
Legal Copying And Copyright Infringement
Onur ŞAHİN

Mirasçılık Sıfatını Kaybedenlerin Miras Ortaklığı İle İlişkileri
Özlem SARI FİDAN

KAMU HUKUKU

Dair Kanun Teklifine Eleştirel Bakış
Bahtiyar AKYILMAZ / Çınar Can EVREN /
Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN / Begüm İSBİR /
Emine KARAGÖZ CİN / Hilal ALBAL /
Halim Alperen ÇITAK

Disiplin Makamlarının Disiplin Cezası Verme
Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Adil BUCAKTEPE

Les Regimes Legislatifs De Responsabilite Administrative En France
Fatma Didem SEVGİLİ GENÇAY

Yasa, Kanun Hükmünde Kararname ve Mahkeme
Kararları Işığında Tam Gün Sorunsalı
Nihan Yancı ÖZALP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Cad. No: 4 Yenimahalle Ankara Tel: (312) 216 21 90 Faks : (312) 215 01 69
E-posta: hukukdergi@gazi.edu.tr - dergihukuk@gmail.com Tasarım: Kemal ERDOĞAN - Uygulama: Günay KANDEMİR