İnternette Yayında
Basılmış Hali YAKINDA

Cilt 19 Sayı 1 (Ocak 2015) Makale Başlıkları

ÖZEL HUKUK
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hakkında
Genel Bir Değerlendirme
Rifat ERTEN

Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yer Alan Düzenlemeler Uyarınca
Halefiyete Uygulanacak Hukuk
Sema ÇÖRTOĞLU KOCA

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda
6537 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler ve Değerlendirilmesi
Ş. Barış ÖZÇELİK

Kanunlar İhtilâfı Hukukunda Olumlu Vatandaşlık İhtilâfl arının Çözümü ve
MÖHUK m. 4(1)(b) ve (c) Hükümlerinin Değerlendirilmesi
Gülüm BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK

“The Web Never Forgets!”: Aspects Of The Right To Be Forgotten
Lutz PESCHKE

KAMU HUKUKU

Karar İncelemesi – Garantörsel İhmali Suçta İhmali ve İcrai Davranış Ayırmı
Mustafa AVCI / Erdal YERDELEN

Vergi Ceza Hukukunda Tekerrür
Mehmet KÜÇÜKKAYA

Avrupa Birliği ve Türk Vergi Sistemlerinde
Özel Tüketim Vergisi
Ayşe Elif YILDIRIM

Elektrik Üretim ve Dağıtım Tesislerinin Denetlenmesine
İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları Üzerine
Cem Çağatay ORAK

ÇEVİRİ

Medya Özgürlüğü, Siyasal Bilgi ve Katılım
Peter T. LEESON / Nazmiye GÜVEYİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Cad. No: 4 Yenimahalle Ankara Tel: (312) 216 21 90 Faks : (312) 215 01 69
E-posta: hukukdergi@gazi.edu.tr - dergihukuk@gmail.com Tasarım: Kemal ERDOĞAN - Uygulama: Günay KANDEMİR