İnternette Yayında
Basılmış Hali YAKINDA

Cilt 18 Sayı 2 (Nisan 2014) Makale Başlıkları

 

ÖZEL HUKUK

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ayrılma Hakkı
Burak ADIGÜZEL

Fidic Kırmızı Kitap (New Red Book) Kuralları Uyarınca İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu
Ebru TÜZEMEN ATİK

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu
Leyla Müjde KURT

Ticaret Şirketlerinde Genel Kurul Yapılmamasının Hukuki ve Cezai Yaptırımları
Fahri ÖZSUNGUR

Kooperatif Yöneticilerinin Görevden Alınması ve Kooperatifl erde Denetim Sorunu
Hamdi PINAR

Türk Medenî Kanunu Bakımından Kadın-Erkek Eşitliği
Sera Reyhani YÜKSEL

KAMU HUKUKU

Türk Ceza Hukuku’nda Emrin İfasının Hukuki Niteliğinin Alman ve
İtalyan Ceza Hukuku’yla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Selman DURSUN

Yaşam Hakkı: Aihm Kararları Ve İdari Yargı Uygulaması
Serkan KIZILYEL

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Devlet Yapılanması
Tahir MURATOĞLU

İfade Özgürlüğünün Sınırlandırma Sebeplerinden Biri Olarak
“Yargı Organının Otorite ve Tarafsızlığının Sağlanması”
Abdulkadir PEKEL

Yolsuzluğun Vergı̇sel Araçlarla Önlenmesi
Orhan ŞENER


 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Cad. No: 4 Yenimahalle Ankara Tel: (312) 216 21 90 Faks : (312) 215 01 69
E-posta: hukukdergi@gazi.edu.tr - dergihukuk@gmail.com Tasarım: Kemal ERDOĞAN - Uygulama: Günay KANDEMİR