İnternette Yayında
Basılmış Hali YAKINDA

Cilt 18 Sayı 1 (Ocak 2014) Makale Başlıkları

 

ÖZEL HUKUK

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkının Sınırlanması Veya Kaldırılması
Burak ADIGÜZEL

Borçlar Kanununun Genel İşlem Koşullarına Dair Hükümleri Hakkında Bir İnceleme
Mehmet AKÇAAL

Alman Dar Gelirlilerin Hukuk Danışmanlığı ve Temsili Kanunu
Cenk AKİL

Kara Liste (Hard Core) ve Yasak Kısıtlamalar (Excluded Restrıctıon)
Açısından Teknoloji Transferi Hakkındaki Grup Muafiyeti Tüzüğü (240/96) ve Rehber İlkeler
Gonca Gülfem BOZDAĞ

Mutlak Yargı Bağışıklığından Sınırlı Yargı Bağışıklığına Geçiş Trendi,
İş Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Yargı Bağışıklığı Ve Ülkemizdeki Durum
Yasir GÖKÇE

6102 Sayılı Türk Tı̇caret Kanununa Göre Müvekkı̇lı̇n Acenteye Bı̇lgı̇ ve Belge Verme Yükümlü
Rauf KARASU

KAMU HUKUKU

İdari Yaptırımlara Karşı Güvenceler
Hayrettin KURT

Açık Denizlerin Serbestliği , Gemilerin Uyrukluğu ve Bayrak Devleti Münhasır Yargı Yetkisi
Arasındaki İlişkinin Teamül Hukuku, Konvansiyonlar ve Mahkeme Kararları Işığında İncelenmesi
Sinan MİSİLİ

Bireysel Başvuru Kanun Yolu İçin Dava Vekâletnamesinde Özel Yetkinin Yer Alması Zorunluluğu
Leyla Nur ODUNCU

Adil Yargılanma Hakkı ve Saddam Hüseyin Davası
Mahmut ŞEN

ÇEVİRİ

İsviçre Federal Mahkemesi’nin Lotodan Kazanılan İkramiyenin
Edinilmiş Mal Sayılacağına İlişkin 11.04.1995 Tarihli (BGE 121 III 201) Kararı
Fahri Erdem KAŞAK
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emniyet Mahallesi Muammer Bostancı Cad. No: 4 Yenimahalle Ankara Tel: (312) 216 21 90 Faks : (312) 215 01 69
E-posta: hukukdergi@gazi.edu.tr - dergihukuk@gmail.com Tasarım: Kemal ERDOĞAN - Uygulama: Günay KANDEMİR