Hukuk devrimi yapan Gazi'nin adını  taşımanın vermiş olduğu onura sahip olan "Gazi Hukuk", insani  değerlere saygı duyan, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünebilen, özgür  ve bilimsel düşünme gücüne sahip, değişen dünya koşullarında topluma liderlik  yapabilen, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek ve paylaşarak adaletin sağlanması  sürecine katkıda bulunan hukukçu lar yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

"Gazi Hukuk" 3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca 1992  yılında kurulmuş ve 1994 yılında 45 öğrenci alarak eğitim ve öğretimine  başlamıştır. Mezunlarımız  avukatlık, hâkimlik, savcılık gibi temel meslekî alanlarda hizmet verdikleri  gibi kaymakamlık, kamu kurumlarında uzmanlık, müfettişlik, müşavirlik ve  üniversitelerde öğretim elemanlığı gibi çeşitli alanlarda istihdam edilmektedir.

Hukuk Fakültesi'ne Giriş : Hukuk Fakültesini tercih eden öğrenciler üniversite giriş sınavında  TM-2 puanı ile  yerleştirilmektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı üniversite  giriş sınavında Fakültemize girişte en yüksek puan 500,521 iken; en düşük puan  451,820'dir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Üniversite giriş sınavı sonucunda Fakültemize yerleştirilen  öğrenci sayısı 333'dür. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında en yüksek puan 487,203 iken, en düşük puan 431,902'dir.2013-2014 eğitim-öğretim yılı Üniversite giriş sınavı sonucu Fakültemize yerleştirilen öğrenci sayısı yaklaşık 550'dir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında en yüksek puan 465.885 iken, en düşük puan 429.452'dir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Üniversite giriş sınavı sonucu Fakültemize yerleştirilen öğrenci sayısı yaklaşık 550'dir. Fakültemiz sadece Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile değil YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı), TCS (Türk  Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Sınavı) ile de lisans öğrencisi  almaktadır. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yatay Geçiş ile de öğrenci kabul edilmektedir.

Lisans Eğitimi Dört yıl süren lisans eğitimi düzeyinde esas alınan müfredat programı, hukuk  eğitiminde temel bilgi donanımını kazandırmaya yöneliktir. Bu kapsamda  müfredatta özel hukuka ve kamu hukukuna ilişkin temel zorunlu dersler yanında,  uzmanlık alanlarına ilişkin olarak daha spesifik seçimlik dersler de yer  almaktadır. 

Halen okutulmakta olan dersler için tıklayınız.

Öğrenci Değişim Programları Gazi Üniversitesi, Türkiye'nin Avrupa Birliği eğitim programlarına katılması  süreci içinde etkin bir rol alarak, üniversite eğitiminde öğrenci ve öğretim  elemanlarının Avrupa'daki üniversitelerle karşılıklı değişimini sağlayan Erasmus  programını uygulamaya koymuş, Campus Europea programı üzerinde de çalışmalara  başlamıştır. Bu çerçevede fakültelerin ders programları Avrupa üniversitelerinin  programları ile uyumlu hale getirilmiştir. Hukuk Fakültesi'nde de dersler yıllık  program yerine dönemlik programa göre okutulmaya başlanmıştır.

Erasmus Programı Fakültemiz'de Erasmus Programı çerçevesinde Almanya'dan Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi;  Fransa'dan   Caen Basse-Normandie Universitesi Hukuk Fakültesi;İspanya'dan Del  Pais Vasco Üniversitesi Hukuk Fakültesi,   Publica De Navarra Üniversitesi Hukuk Fakültesi   ve Yunanistan'dan   Atina National and Kapodistrian Üniversitesi Hukuk Fakültesi,   Aristotle University of Thessaloniki  Hukuk Fakülteleriyle  ikili anlaşmalar imzalamıştır. İlk olarak 2004–2005 eğitim – öğretim yılında  üniversitemizden çeşitli ülkelere (İngiltere, İspanya, İtalya, Finlandiya)  öğrenci ve öğretim elemanları gitmiş; bu ülkelerdeki anlaşmalı üniversitelerden  de Gazi Üniversitesine konuk öğrenci ve öğretim elemanları gelmeye başlamıştır.  Hukuk Fakültesi de 2004 yılı Eylül ayında ilk olarak bir öğrencisini  İspanya'daki bir hukuk fakültesine göndermiştir. Fakültemiz Erasmus Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU, Koordinatör  Yardımcıları Arş. Gör. Fahri Erdem KAŞAK ve Arş. Gör. Mustafa Alper ENER'dir.

Erasmus Değişim Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı Üniversitemizde Mevlana Değişim Programı'na göre öğrenci hareketliliği bulunmaktadır.

Mevlana Değişim Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Farabi Değişim Programı Fakültemizde Farabi Değişim Programı'na göre öğrenci hareketliliği bulunmaktadır.

Farabi Değişim Programı hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitimi Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları, istedikleri  takdirde ve gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla lisansüstü eğitime (master ve doktora) devam  edebilmektedirler.

Master ve Doktora eğitimi konusunda bilgi almak için tıklayınız.

Öğretim Kadrosu   Fakültemizde okutulmakta olan tüm derslere o alanda uzman öğretim üyeleri  girmektedir. Fakültemiz bünyesinde 16 Prof.Dr., 12 Doç.Dr., 12 Yrd.Doç.Dr. ve 4 Arş.Gör.Dr. ile kadrolu 46 Arş.Gör., 2547 Sayılı Kanunun 35.maddesine göre görevli 35 Arş.Gör. hizmet  vermektedir. Bunun yanında, hukuk eğitiminde tamamlayıcı nitelikte olan yan  branşlarda ve teknik konularda Üniversitemizin diğer fakültelerinden öğretim  elemanları ders vermek üzere görevlendirilmektedir. Başarılarını birçok kez kanıtlayan fakültemiz öğretim üyelerinin bir kısmı  sadece fakülteye hizmet etmekle kalmamakta; ülkemizin birçok kurumu da  kendilerinden faydalanmaktadır.

Burs İmkânları Başbakanlık ve Türk Eğitim Vakfının yanı sıra Kredi Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilerimize burs verilmektedir.

Yemek İhtiyaçları ve Öğrenci Kantini   Hukuk Fakültesi öğrencileri ve personeli Beşevler kampüsünde İktisadi  İdari Bilimler Fakültesi  ile ortak olarak kullanılan yemekhaneden istifade  etmektedirler. Yemekhanemiz, uzman bir diyetisyen kontrolünde, hafta içi her gün  dört çeşit yemeği uygun fiyatlarla, çok hijyenik bir ortamda öğrencilerimizin  hizmetine sunmaktadır.

Öğrencilerimiz arasında birlik ve bütünlüğün sağlanabilmesi amacıyla  modern bir şekilde dizayn edilmiş kafe tarzında bir tane kantin  kullanılmaktadır. Kantinimiz hafta içi her gün en az 12 saat hizmet vermektedir.

Öğrenci Toplulukları Fakültemizde faaliyet gösteren 6 adet Öğrenci Topluluğu mevcuttur. Öğrenci Topluluk isimleri; Doğa Fotoğrafçılığı Topluluğu, Hukuk ve Fikir Topluluğu, Satranç Topluluğu, Uluslararası Hukuk Topluluğu, Müzik Topluluğu, Model Birleşmiş Milletler Topluluğu'dur.

Öğrencilerimizin dinlenebilmesi, yoğun öğretim temposunun yarattığı stresi  üzerlerinden atabilmeleri ve en önemlisi topluma uyum sağlayacak sosyal birer  insan olabilmeleri yukarıda belirtilen sosyal aktivitelerin varlığına bağlıdır.  Bu sorumluluğunun bilincinde olan fakülte yönetimimiz, öğrenci gruplarının  faaliyetlerine, fakülte olanaklarının yanı sıra, mümkün olduğu ölçüde her türlü  maddi ve manevi desteği vermektedir. Öğrenci Toplulukları tarafından organize edilen etkinlikler Fakültemiz tarafından da  desteklenmektedir. Her yıl paneller, konferanslar, tiyatro gösterileri, halk  oyunları gösterileri, sanat müziği ve halk müziği konserleri tertip  edilmektedir.

Kütüphane ve İnternet Olanakları Fakültemiz bünyesinde bir adet Okuma Salonu  bulunmaktadır. Öğrencilerimizin sessiz bir ortamda çalışmasını  sağlamak amacıyla hizmet veren Okuma Salonumuz hizmet vermektedir. Ayrıca Üniversitemize bağlı, Ankara'nın en büyük  kütüphanelerinden olan Merkez Kütüphane de öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Fakültemizde öğrencilerimizin ücretsiz kullanabilecekleri bir internet odası  bulunmaktadır. Öğrencilerimizin bilimi yakından takip edebilmeleri,  hukuk ilmiyle ilgili literatür araştırması yapabilmeleri amacıyla  halihazırda aşağıdaki internet sitelerine abonelikler tesis edilmiştir:

Academic  Search Complete  

• Beck-Online  (Almanca)

• Directory  of open acces journals

• Elsevier  E-Kitaplar

• Green  file 

• Heinonline

• Hukuk  Türk

• Humaties  International Complete

• Oxford  journals online

• Wiley  Interscience

• Westlaw  International

Güvenlik ve Ulaşım Tam bir huzur ortamı bulunan fakültemiz ve çevresinde hiçbir güvenlik sorunu  yaşanmamıştır.   Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara'nın ulaşımı en kolay  noktalarından birinde yer almaktadır. Fakültenin çıkış kapısının yakınında  Ankara metrosunun bir kolu olan Ankaray'ın Beşevler durağı bulunmaktadır.  Ankaray ile şehir merkezine ulaşım yaklaşık on beş dakika sürmektedir. Otobüs ve  dolmuşlarla da şehrin her tarafına kısa sürede ulaşmak mümkündür.

Fakültemizin Başarısı Başarısını birçok alanda ve çeşitli şekillerde ispat eden Fakültemizden  mezun olan öğrencilerimiz adli ve idari yargı hakim adaylığı sınavlarında büyük oranda başarı göstermektedirler.