HFSA 2017'de öğrencilerimiz sunum yapacak
04 Mayıs 2017 12:21

Fakültemiz öğrencilerinden İlaysu BELENLİ, Nisan AKGÜL ve Hazal ALTIPARMAK hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanında geleneksel olarak düzenlenen bir sempozyum olan ve bu yıl Prof. Dr. Adnan Güriz, Prof. Dr. Cahit Can, Prof. Dr. Mehmet Yüksel ve Prof. Dr. Vecdi Aral hocalarımıza ithaf olunan Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar–VIII sempozyumunda kimyasal hadım konusuyla ilgili bir bildiri sunacaklardır. 15-18 Mayıs 2017, İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak olan sempozyumda öğrencilerimize fakültemiz adına başarılar dileriz.