Kadın ve Hukuk Sempozyumu
27 Mart 2017 08:42

         Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Türkiye Barolar Birliği’nin işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu 10-11 Mart 2017 tarihlerinde Litai Otel’de başarıyla gerçekleştirildi. İki gün boyunca önemli kadın sorunlarının hukuki perspektiften tartışıldığı Sempozyum, çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıdan yoğun ilgi gördü. Sempozyum bildiri özetlerine aşağıdaki adresten ulaşmak mümkündür: http://www.kadinvehukuksempozyumu.com/

            Fakültemiz akademik kadrosundan Sempozyum Düzenleme Kurulu’nda yer alan Doç. Dr. Süheyla Suzan ALICA, Arş. Gör. Kamile TÜRKOĞLU ÜSTÜN, Arş. Gör. Fatma Umay GENÇ, Arş. Gör. Zeynep HAZAR, Arş. Gör. Elif BAYDEMİR, Arş. Gör. Hilal ALBAL ve Arş. Gör. Ömür KARAAĞAÇ’a ve ayrıca Üniversitemizin Sempozyum’da bildiri sunan diğer değerli mensuplarına katkı ve emeklerinden dolayı tekrar teşekkür ederiz.