Öğr. Gör. Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN

Öğr. Gör. Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN                     fatihozkan@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi 
Bölümü                     : Özel Hukuk
Anabilim Dalı             : Ticaret Hukuku
Yabancı Diller            : İngilizce, Almanca
Mesleki İlgi Alanları    : Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, Ekonomi Hukuku
Doğum Yeri ve Tarihi   : Adana / 03.05.1986
 
İş Adresi                   : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4                                                                               Beşevler - Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 3. Kat No:327
Direk Telefonu            : 0312 216 20 44
E-Posta                    : fatihozkan@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://sussex.academia.edu/AhmetFatihOzkan
 
Lisans                      : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Burslu) - 2008
Yüksek Lisans          : Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku (Burslu) - 2009
Doktora                    : University of Sussex, İngiltere (MEB burslusu) - 2015
Yrd. Doç.                  :
Doçent                      :
Profesör                    :
 
 
 
Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, Fundamentals of Law, Yargı Örgütü
 

 

Sunumlar

“Unilateral Exclusionary Conduct which Creates No Efficiencies and Only Raises Obstacles to Competition under Article 102 TFEU” Doktora Konferansı, “Haklar ve Yükümlülükler: Global Perspektifler”
14 Haziran 2012, University of Sussex, Brighton

Margin Squeeze amid the Modernisation of Article 102 TFEU: Endorsement of the Effects-based Approach?”
22. Rekabet Hukukçuları Forumu (CLaSF): “Rekabet Hukuku ve Fiyatlandırma Mekanizmaları”
1 Mayıs 2014, Bird & Bird Hukuk Bürosu, Londra

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kılavuzu’nun Kapsamlı bir İncelemesi”
Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği Ortak Paneli: “Dışlayıcı Kötüye Kullanmaya RK Kılavuzunun Bakışı”
29 Mayıs 2014, Rekabet Kurumu, Ankara

Genel Mahkeme’nin Intel Kararı Sonrası AB Rekabet Hukukunda İndirim Sistemlerinde Gelinen Son Nokta ve Türkiye İçin Çıkarımlar
Rekabet Derneği ve Rekabet Uzmanları Derneği Ortak Paneli: “İndirim Sistemleri Nasıl Olma(ma)lı?: Piyasa Kapama Teorisi ve AB Genel Mahkemesi’nin Intel Kararı” 
23 Aralık 2014, Hotel Midi, Ankara

Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının Zorlanan Sınırları: AB'de Enerji Sektöründeki Taahhüt Kararlarından Yansımalar
Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Paneli 
26 Şubat 2015, Elite World Prestige Hotel, İstanbul

Elektrik Piyasasında Serbest Tüketiciler ve Perakende Satış Rekabeti: Rekabet Kurulu’nun ‘Serbestleşmenin Önünde Engel Teşkil Eden’ Uygulamalar ile Olan Sınavı
13. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu
7 Mayıs 2015, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul

An Economic Analysis of the ‘Mobile Equipment Registration System’ in Turkish Law
2. Uluslararası Hukuk ve Ekonomi Sempozyumu
8-9 Mayıs 2015, Bilkent Hotel, Ankara

Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Sürecinin Problem Çocuğu: Gazprom
Rekabet Derneği, Rekabet Uzmanları Derneği ve Çankaya Üniversitesi Ortak Paneli: “Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Süreci ve Rekabet Sorunları”
20 Ekim 2015, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara

Türkiye'de Rekabet Mahkemelerinin Kurulması Çok Mu Uzak Bir İhtimal?
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uygulamalı Rekabet Hukuku Seminerleri, Sertifika Programı
20 Nisan 2017, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul

 

Kitap Bölümleri

Özkan A.F. (2017) 'Rekabet Zararına İlişkin Terminoloji Üzerine Bir Değerlendirme', İ.Yılmaz Aslan (der.), Rekabet Forumu Dergisi 100. Özel Sayı, Ekin Kitabevi içinde s.1-115

 

Makaleler

Özkan, A.F. (2009) ‘Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Kamu Teşebbüsleri ve Kamu Kuruluşlarının Rekabeti Bozucu Davranışları’, Rekabet Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3, s.115-209

Özkan, A.F. (2009) ‘Ekonomik Kamu Düzeni ve Ekonomik Kolluk Faaliyeti’, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 4, s.75-94

Özkan, A.F. (2010) ‘The Regulation and Patent Protection of Pharmaceuticals in Turkey’, Tıp Etiği, Hukuku ve Tarihi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, s.15-25

Özkan, A.F. (2010) ‘Türkiye’de Enerji Sektörüne İlişkin 10 Temel Sorun Alanı’, Rekabet Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, s.83-139

Özkan, A.F. ve Aygün, E. (2010) ‘Rekabet Kurulu'nun Anten AŞ. Kararı ve Regülasyon Perspektifinden Türkiye'de Karasal Dijital Televizyon Yayıncılığı’, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl: 6 Sayı: 22, s.405-434

Özkan, A.F. (2011) ‘Avrupa Birliği Rekabet Kuralları Karşısında DVD Bölge Kodu Koruması Uygulaması: Teknik, Ekonomik ve Hukuki Bir Değerlendirme’, Rekabet Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, s.165-228

Özkan, A.F. (2011) ‘Towards a Fully Liberalised Turkish Electricity Market: Progress and Problems’, International Energy Law Review, Cilt: 29, Sayı: 3, s.101-115

Özkan, A.F. (2011) ‘The Highest Taxes Levied on Petroleum Products in the EU: Turkey, but Why?’, International Energy Law Review, Cilt: 29, Sayı: 4, s.139-149

Özkan, A.F. ve Diker Vanberg, A. (2013) ‘Yesterday Microsoft, Today Google: Product Designs in High-Tech Markets and Challenges for Competition Law’, Rekabet Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, s.111-212

Özkan, A.F. (2013) ‘Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Taslağı’nın Eleştirisel Bir Değerlendirmesi’, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, s.311-350

Özkan, A.F. (2014) ‘Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Kılavuzu’nun Kapsamlı Bir İncelemesi’, Rekabet Forumu, Sayı: 85, s.10-42

Özkan, A.F. (2014) ‘Rekabet Savunuculuğunda Yeni Bir Araç: Rekabet Kurumu’nun Basın Bültenleri’, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, s.515-558

Özkan, A.F. (2014) ‘Margin Squeeze amid the Modernisation of Article 102 TFEU: Endorsement of the Effects-based Approach?’, The Competition Law Review, Cilt: 10, Sayı: 2, s.145-166

Özkan, A.F. (2015) ‘Genel Mahkeme’nin Intel Kararı Sonrası AB Rekabet Hukukunda İndirim Sistemlerinde Gelinen Son Nokta ve Türkiye İçin Çıkarımlar’, Rekabet Forumu, Sayı: 90, s.5-28

Özkan, A.F. (2015) ‘Blu-Ray Region Code Protection and EU Competition Law’, European Competition Law Review, Cilt: 36, Sayı: 7, s.298-304

Özkan, A.F. (2015) ‘The Intel judgment: The Commission threw the first stone but the EU Courts will throw the last’, European Competition Journal, Cilt: 11, Sayı: 1, s.69-85

Özkan, A.F. (2015) ‘Seçimler ve Rekabet Hukuku: Başka bir Rekabet Yasa Tasarısı Daha Kadük Oldu’, Rekabet Forumu, Sayı: 95, s.6-16

Özkan, A.F. (2015) ‘An Economic Analysis of the ‘Mobile Equipment Registration System’ in Turkish Telecommunications Law’, Computer and Telecommunications Law Review, Cilt: 21, Sayı: 5, s.123-129

Özkan, A.F. (2015) ‘Avrupa Birliği Enerji Sektöründeki Taahhüt Kararlarından Yeni Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Türleri’, Enerji Hukuku Dergisi, Sayı: 2015(1), s.131-151

Özkan, A.F. (2015) 'Doğal Gaz Piyasalarında Dönüşüm Sürecinin Problem Çocuğu: Gazprom', Rekabet Forumu, Sayı: 97, s.16-44

Özkan, A.F. (2016) 'Türk Rekabet Hukuku Uygulamasında Rekabet Uyum Programları', Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 2, s.371-390

Özkan, A.F. (2016) 'Brexit Sonrası İngiliz Rekabet Hukukunu Neler Bekliyor?', Rekabet Forumu, Sayı: 104, s.5-15

Özkan, A.F. ve Özkan, A. (2016) 'Fikir ve Sanat Eserleri Bağlamında Tecavüzün Ref'i Davası ve Üç Kat Bedel Sorunu', Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, s.103-134

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69