Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ

Prof. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ                        
bakyilmaz@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : İdare Hukuku
Yabancı Diller             : Almanca
Doğum Yeri ve Tarihi : 03.11.1963
Mesleki İlgi Alanları    : Lisans (Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu) İdare Hukuku İdari Yargılama Hukuku Mahalli İdareler Yargı Örgütü Hukuk Başlangıcı, Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları Lisansüstü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans ve Kamu Hukuku Doktora; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Özel Hukuk Yüksek Lisans ve Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora) Kamulaştırma Karşılaştırmalı İdare Hukuku İptal davası İdari Kolluk Kamu Personel Hukuku İdari Teşkilat İdari Usul Bilimsel Araştırma Metodları İdarenin Sorumluluğu Avrupa Birliği ve İyi Yönetim İdari Usul Hukuku Mahalli İdareler İdari İşlem Teorisi Yönetimde Demokrasi İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri 
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 3. Kat No:321
Direk Telefonu           : 0312 216 21 68
E-Posta                      : bakyilmaz@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : websitem.gazi.edu.tr/site/bakyilmaz
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1984
Yüksek Lisans          : Ankara Üniversitesi Kamu Hukuku 1987
Doktora                     : Selçuk Üniversitesi SBE 1991
Yrd. Doç.                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD 1991–1998
Doçent                      : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku 1998–2004
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku 2004
 
Dekan Yardımcılığı - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1991–1995
Kamu Hukuku Blm Bşk. Yrd. - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1991
Kamu Hukuku Blm Bşk. Yrd. - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999–2004
Ekonomi ve Maliye Bölüm Bşk.lığı - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005–2006
Rektör Genel Sekreterlik - Gazi Üniversitesi 2008-2012
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69