Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN

Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN                           
ihsaner@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Özel Hukuk
Anabilim Dalı              : Medeni Hukuk
Yabancı Diller             : Almanca, İngilizce
Mesleki İlgi Alanları    : Medeni Hukuk
Doğum Yeri ve Tarihi : Erdemli - 01.04.1954
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 4. Kat No:429
Direk Telefonu           : 0312 216 21 61
E-Posta                      : ihsaner@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/ihsaner
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1978
Yüksek Lisans          :
Doktora                     : G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1985
Yrd. Doç.                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1986-1991
Doçent                      : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1995
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2000
 
· 2000 -2012 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesörü
· 1996- 2000 Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçenti
· 1994-1996 Gazi Üniversitesi İİBF. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçenti
· 1991-1994 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçenti
· 1986-1991 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı Yardımcı Doçenti
· 1978-1986 Gazi Üniversitesi İİBF. Medeni Hukuk Araştırma Görevlisi
· 1972-1978 SSYB. Hıfzıssıhha Okulu, Çevre Sağlığı Teknisyeni
MESLEKİ VE AKADEMİK FAALİYETLERİ
 • 1978-1980 Ankara Barosunda Avukatlık stajı
 • 1978- 1985 Doktora, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1987-1988 Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma,
 • Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku(Genel Hükümler), Miras Hukuku, Hukuk Başlangıcı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini,
 • Selçuk Üniversitesi, İİBF.: Medeni Hukuk, Hukuka Giriş, Borçlar Hukuku dersleri,
 • Polis Akademisinde: Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku dersleri,
 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde: Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı Yükseklisans ve Doktora programlarında 1988-1994 yılları arasında ders verdim, seminer yönettim ve 9 yükseklisans tezi ile 4 doktora tezi yöneterek tamamlattım.
 • Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde: 1996-…… Hukuk Başlangıcı, Borçlar Hukuku (Genel), Miras Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Medeni Usul Hukuku, Patent Hukuku, dersleri,
 • Gazi Üniversitesi İİBF. ve Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulunda: 1994-…… Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku, Toprak Hukuku ve Hukukun Temel Kavramları dersleri,
 • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde: Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı Yükseklisans programında 1994- ….. yılları arasında ders verdim ve 16 yükseklisans tezi yöneterek tamamlattım.Aynı Dönemde Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora programında ders verdim doktora tezi yönettim ve 1 tezi tamamlattım
 • Hoca Ahmet Yesevi Uluslararı Türk Kazak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde: Özel Hukuk programında Yükseklisans dersleri,
 • Adalet Bakanlığı Borçlar Kanunu Komisyonu Üyesi.
İDARİ VE AKADEMİK FAALİYETLERİ
 • 2008 - 2012 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
 • 09.09.2002 – 09.09.2005 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
 • 10.07.2001 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
 • 21.11.2002- 24.10.2004 GAZİ- BİTEM Müdürlüğü
 • 25.04.2002- 2004. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı
 • 1988- 1994 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı
 • 1988- 1991 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı
ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
1988-1994 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı
ÜNİVERSİTE SENATOSU VE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
 • 2003- ….. Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 2001-2005 Gazi Üniversitesi Senato üyeliği
 • 1997- 2000 Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1991-1994 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği
 • 1988-1993 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 
Borçlar Hukuku I (Genel Hüküm)
Hukuk Başlangıcı
Medeni Usul Hukuku I
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69