Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ                                    
   oezgenc@gazi.edu.tr  

 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Yabancı Diller             : Almanca, İngilizce
Atanma Sebebi           : Fakültenin kadrosunda
Doğum Yeri ve Tarihi : Araklı, 01.02.1960
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No:4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat  No:202
Direk Telefonu           : 0312 216 21 66
E-Posta                      : oezgenc@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/oezgenc
 
Lisans                        : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Haziran 1982
Yüksek Lisans          : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1984                                                   
Doktora                     : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28 Mart 1990                                                               
Yrd. Doç.                   : Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1990
Doçent                      : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2001
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2006
 

YASAMA FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İFA ETTİĞİ GÖREVLER:

 1) 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 2) 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 3) 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu a ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,.

 4) 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 5) 23.3.2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

6) 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa ilişkin Tasarının Adalet Bakanlığındaki hazırlık süreci ile TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 7) 25.5.2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununa ilişkin Tasarının Adalet Bakanlığındaki hazırlık süreci ile TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,.

 8) 3.7.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa ilişkin Tasarının Adalet Bakanrlığındaki hazırlık süreci ile TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 9) Ceza hukukuna ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapan 6.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Kanuna ilişkin Teklifin TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 10) 3713 s. Terörle Mücadele Kanununda değişiklik yapan 29.6.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanuna ilişkin Tasarnın TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 11) 21.3.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 12) 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”a ilişkin Tasarı nın TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 13) 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.6.2007 tarihli ve 5681 sayılı Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 14) 27.12.2007 tarihli ve 5726 sayılı “Tanık Koruma Kanunu”na ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde komisyon üyeliği

 15) 7.11.1996 tarihli ve 4207 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 3.1.2008 tarihli ve 5727 sayılı Kanun”na ilişkin Teklifin TBMM Sağlık ve aile Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 16) 5. 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a ilişkin Tasarı nın TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 17) Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Adli Sicil Kanununda değişiklik yapılmasına dair 26.2.2008 tarihli ve 5739 sayılı Kanuna ilişkin Tasarının TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

18) Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 30.4.2008 tarihli ve 5759 sayılı Kanuna ilişkin Tasarının Adalet Bakanlığındaki hazırlık süreci ile TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 19) Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 18/6/2008 tarihli ve 5772 sayılı Kanuna ilişkin Tasarının hazırlık sürecinde redaksiyon görevi,

 20) Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 24.12.2008 tarihli ve 5827 sayılı Kanuna ilişkin Teklifin hazırlık süreci ile TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurulundaki müzakereleri sürecinde redaksiyon görevi,

 21)Halen TBMM Adalet Komisyonunun gündeminde olan “Çek Kanunu Tasarısı”nın Adalet Bakanlığındaki hazırlık sürecinde redaksiyon görevi.

 

YAYINLANMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARI:

1) Suça İştirakin Hukukî Esası ve Faillik, İstanbul, 1996.

2) Uygulamalı Ceza Hukuku, Çözümlü Örnek Olaylar ve Mahkeme Kararları,Konya 1998.

3) Uygulamalı Ceza Hukuku, Çözümlü Örnek Olaylar ve Karar Tahlilleri, 2. bası, İstanbul Ekim 1998.

4) Uygulamalı Ceza Hukuku, Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu, Suçun Unsurları, Teşebbüs, İştirak, İçtima, Önemli Bazı Suçlara İlişkin Yargıtay Kararları ve Tahlilleri, Çözümlü Örnek Olaylar (C. Şahin ile birlikte) 3. bası,Ankara , Mart 2001.

5) Suç Teorisi. Suç Kavramına ilişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri (K.İçel, A.Sözüer, F.S.Mahmutoğlu ve Y.Ünver ile birlikte), 2. Kitap, İstanbul, 1999.

6) Suç Teorisi. Suç Kavramına ilişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri (K.İçel, F.Sokullu-Akıncı, A.Sözüer, F.S.Mahmutoğlu ve Y.Ünver ile birlikte), 2. Kitap, 2. bası, İstanbul, 2000.

7) Suç Teorisi. Suç Kavramına ilişkin Genel Bilgiler, Suçun Yapısal unsurları, Suçun Özel Oluşum Biçimleri (K.İçel, F.Sokullu-Akıncı, A.Sözüer, F.S.Mahmutoğlu ve Y.Ünver ile birlikte), 2. Kitap, Yeniden gözden geçirilmiş 3. bası, İstanbul, 2004.

8) Yaptırım Teorisi, Genel Esaslar, Yaptırım Türleri, Cezaların Saptanması, Cezanın Düşmesi, Cezalara Seçenek Olan Kurumlar (K.İçel, F.Sokullu-Akıncı, A.Sözüer, F.S.Mahmutoğlu ve Y.Ünver ile birlikte), 3. Kitap, İstanbul, 2000.

9) Yaptırım Teorisi, Genel Esaslar, Yaptırım Türleri, Cezaların Saptanması, Cezanın Düşmesi, Cezalara Seçenek Olan Kurumlar (K.İçel, F.Sokullu-Akıncı, A.Sözüer, F.S.Mahmutoğlu ve Y.Ünver ile birlikte), 3. Kitap, 2. bası, İstanbul, Ekim 2002.

10) Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar,Ankara , 2002.

11) Gerekçeli Türk Ceza Kanunu,Ankara , 2004.

12) Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 1. bası,Ankara , Eylül 2005.

13) Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 2. bası,Ankara , Kasım 2005.

14) Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, 3. bası,Ankara , Ocak 2006, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

15) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, Ankara, Eylül 2006.

16) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, 2. bası,Ankara , Eylül 2007.

17) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, 3. bası,Ankara , Eylül 2008.

18) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ceza Hukukuna Giriş, Suç Teorisi, Yaptırım Teorisi, Milletlerarası Ceza Hukuku, 4. bası,Ankara , Eylül 2009.

19) Türk Ceza Hukuku Gazi Külliyatı (mevzuat derlemesi), (Cumhur Şahin ile birlikte),Ankara , 2005.

20) Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, (Cumhur Şahin ile birlikte), 2. bası,Ankara , Mart 2007, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır.

21) Türk Ceza Hukuku Mevzuatı, Cilt I, Kanunlar, (Cumhur Şahin ve Adem Sözüer ile birlikte), 3. bası,Ankara , Ekim 2007.

22) Terörle Mücadele Kanunu,Ankara , Eylül 2006.

23) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,Ankara , Mayıs 2007.

24) Zimmet Suçu,Ankara , Aralık 2008.

25) Çek Kanunu, Ankara , 2010.

26) İnsan Hakları, İstanbul, 1994 (Neşreden).

27) İnsan Hakları, 2. bası, İstanbul, 1995 (Neşreden).

28) Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler (Diskussionsbeiträge zum Entwurf des Türkischen Strafgesetzbuchs),Konya , 1998 (Neşreden).

29) TCK.nun 5. maddesine İlişkin Yargıtay\'ın İki Farklı Kararının İncelenmesi, Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Etkisi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt LI, yıl 1985, sayı 1-4, sh. 627 vd.nda yayımlanmıştır.

30) Müessir Bir Çevre Koruması ve Hukuk, Mer\'î Hukukun Değerlendirilmesi, Türk Devletleri Arasında 1. İlmî İşbirliği Konferansı, Lefkoşe 22-24 Haziran 1992 [Tebliğler], cilt II (İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi yayını), İstanbul, 1992, sh. 415 vd.nda yayımlanmıştır.

31) "Kavga Suçu" (TCK.,mad. 464) Üzerine Düşünceler, Yargıtay Dergisi, cilt 19, sayı 4 (Ekim 1993), sh. 477 vd.nda yayımlanmıştır.

32) Kusur Yargısı ve Yaş Küçüklüğü, Facultatis Decima Anniversaria (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu), İstanbul, 1993, sh. 251 vd.nda yayımlanmıştır.

33) Emniyet Görevlilerinin Silah Kullanma Yetkisi Üzerine Düşünceler, İstanbul Barosu Dergisi, cilt 68, sayı 1-2-3, (Ocak, Şubat, Mart 1994), sh. 90 vd.nda yayımlanmıştır.

34) Kamu Görevi, Yükümlülük Suçları, Yükümlülük Suçlarına İştirak (KARAR İNCELEMESİ), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Yıl 1994, sayı 1-2, sh. 329 vd.nda yayımlanmıştır.

35) Cezalandırılabilirliğin Temelleri ve Sınırları, Suç Kavramı Üzerine Düşünceler (Wilhelm Gallas\'tan tercüme), Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Yıl 1994, sayı 1-2, sh. 305 vd.nda yayımlanmıştır.

36) Tüzelkişinin Sorumluluk Ehliyeti - Anayasa Mahkemesi\'nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, Reha POROY’a Armağan (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını), İstanbul 1995, sh. 319 vd.nda yayımlanmıştır.

37) Suç Zanlısı Kişinin Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü ve Bunun Hukukî Sonuçları, Hukuk Araştırmaları (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi), yıl 1995, cilt 19, sayı 1-3, sh. 129 vd.nda yayımlanmıştır.

38) Davranış Normları Teorisi, Haksızlık ve Müeyyide İlişkisi, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, cilt 5, yıl 1996, sayı 1-2, sh. 430 vd.nda yayınlanmıştır. Bu çalışma, özet olarak, ayrıca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Sabahaddin Zaim’e Armağan, yıl 1994/B-3, cilt 1-4, İstanbul 1996, sh. 409 vd.nda yayımlanmıştır.

39) Askerî Hiyerarşide Emirlerin Bağlayıcılığı ve Bunun Hukukî Sonuçları, İnsan Kaynakları Yönetimi Sempozyumu 20-21 Haziran 1996 [TEBLİĞLER], (Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yayını),Konya 1996, sh. 105 vd.nda yayımlanmıştır.

40) Basın Hürriyeti Kavramı, Basın Yoluyla İşlenen Suçlarda Sorumluluk Rejimi ile Cevap ve Düzeltme Hakkı Üzerine Düşünceler (Adem Sözüer’le birlikte), Yeni Türkiye, Eylül-Ekim 1996, yıl 2, sayı 11, sh. 272 vd.nda yayımlanmıştır.

41) Kamu Görevi, Muafiyet ve Dokunulmazlık Kavramları Üzerine Düşünceler (Cumhur Şahin’le birlikte), Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997, yıl 3, sayı 14, sh. 911 vd.nda yayımlanmıştır.

42) Suç Teşekkülü, Düşünceyi Açıklama ve Örgütlenme Hürriyeti, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof.Dr.Türkan Rado’ya Armağan Sayısı, cilt LV, yıl 1997, sayı 3, sh. 51 vd.nda yayımlanmıştır.

43) Taksirin Kanunen Tanımlanmasına İlişkin Problemler (Prof.Dr.Friedrich-Christian Schroeder’in “Probleme der legislatorsichen Feststellung der Fahrlässigkeit” adlı çalışmasının Türkçe çevirisi), Türk Ceza Kanunu Tasarısı İçin Müzakereler (Diskussionsbeiträge zum Entwurf des Türkischen Strafgesetzbuchs) (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını),Konya 1998, sh. 255 vd.nda yayımlanmıştır.

44) Kast-Taksir Kombinasyonları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Süleyman Arslan Armağanı, cilt 6, yıl 1998, sayı 1-2, sh. 345 vd.nda yayımlanmıştır.

45) Failliğin Üçüncü Bir Görünüş Şekli Olarak Müşterek Faillik, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt 4, 1994, sayı 1-2, sh. 159 vd.nda yayımlanmıştır.

46) Müşterek Faillik - Ceza Kanunu’nun 463. Maddesi Hükmünün ve Buna İlişkin Uygulamanın Değerlendirilmesi, Yargıtay Dergisi, cilt 19, Ocak-Nisan 1993, sayı 1-2, sh. 86 vd.nda yayımlanmıştır.

47) İnsan Haklarının Felsefî Temeli, İnsan Hakları, İstanbul, 1995, sh. 41 vd.’nda yayımlanmıştır.

48) İnsan Haklarının Özüne Dönüş, Yeni Türkiye, Mayıs-Haziran 1998, yıl 4, sayı 21, sh. 606 vd.nda yayımlanmıştır.

49) İnsan Hakları Üzerine Bir Kitap Değerlendirilmesi, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos1998, yıl 4, sayı 22, sh. 1492 vd.nda yayımlanmıştır.

50) Türk Ceza Kanunu Tasarısındaki Suça İştirake İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, Yargıtay Dergisi, Ocak-Nisan 1999, sayı 1-2, sh. 70 vd.; ayrıca, Kamu Hukuku Arşivi, yıl 2, sayı 1, Şubat 1999, sh. 5 vd.nda yayımlanmıştır.

51) Düşünceyi Açıklama Hürriyeti ve Ceza Hukuku, 75 Yılında Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu,Diyarbakır , 22-23 Ekim 1998. sh. 180 vd.nda yayımlanmıştır.)

52) Die Stellung der “Minderheiten” im Türkischen Recht unter besonderer Berücksichtigung der Problematik der Multikulturalität, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Milenyum Armağanı, cilt 8, yıl 2000, sayı 1-2, sh. 193 vd.nda yayımlanmıştır.

53) Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu, Kamu Hukuku Arşivi, yıl 3, sayı 2-3, Haziran-Ekim 2000, sh. 90 vd.nda yayımlanmıştır.

54) Bir Ceza İnfaz Rejimi Olarak Erteleme, Anayasa Yargısı, cilt 18, Ankara 2001, sh. 99 vd.nda yayımlanmıştır.

55) “Non bis in idem” Kuralının Milletlerarası Değeri ve TCK.nun 10/A Maddesi Hükmüne İlişkin Değerlendirme, Yargıtay Dergisi, cilt 28, Temmuz 2002, sayı 3, sh. 323 vd.nda yayımlanmıştır.

56) CMUK Tasarısı (2002) Üzerine Düşünceler (Cumhur Şahin ile birlikte), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1999, cilt III, sayı 1-2, sh. 202 vd.nda yayımlanmıştır.

57) “İşkence Suçu” (Cumhur Şahin ile birlikte), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2000, cilt IV, sayı 1-2, sh. 181 vd.nda yayımlanmıştır.

58) İddia ve Savunma Hakkı (Cumhur Şahin ile birlikte), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2001, cilt V, sayı 1-2, sh. 84 vd.nda yayımlanmıştır.

59) Kamu Görevinin Kötüye Kullanılması Suçu Üzerine Düşünceler (Cumhur Şahin ile birlikte), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2002, cilt 6, sayı 1-2, sh. 189 vd.nda yayımlanmıştır.

60) PKK Terör Örgütünün Faaliyetleri Çerçevesinde İşlenen Suçlardan Dolayı İdam Cezasının Uygulanabilirliği Sorununa İlişkin Düşünceler” (Cumhur Şahin ile birlikte), Türk Hukuk, Aylık Hukuk Dergisi, yıl: 7, sayı: 69, Kasım 2002, sh. 4 vd.nda yayımlanmıştır.

61) Marka Hakkına Tecavüz ve Cezai Sorumluluk, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, cilt III, İstanbul 2003, sh. 831 vd.nda yayımlanmıştır.

62) Banka Yolsuzlukları ve Zamanaşımı Sorunu, Türk Hukuk, Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 71, Ocak 2003, s. 4 vd.nda yayımlanmıştır.

63) “İşkence Önlenebilecek mi?” (Cumhur Şahin ile birlikte), Türk Hukuk, Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 74, Nisan 2003, s. 7 vd.nda yayımlanmıştır.

64) “Bilinçli Taksir”, Prof.Dr.Çetin Özek Armağanı (Galatasaray Üniversitesi yayını), İstanbul, 2004, sh. 697 vd.nda yayımlanmıştır.

65) “Suç ve Yaptırım Teorisine İlişkin Yeni Gelişmeler Işığında Türk Ceza Kanunu Tasarısı”, Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu, Panel ve Podyum Tartışmaları, Gazi Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği, in: Türk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu, Panel, Ankara, 21-22 Mayıs 2004, Türkiye Barolar Birliği yayını, sh. 55 vd.nda yayımlanmıştır.

66) “Ana Hatlarıyla TCK Tasarısı”, HPD-Hukuki Perspektifler Dergisi, sayı: 2, Sonbahar 2004, sh. 102 vd.nda yayımlanmıştır.

67) “Yeni Türk Ceza Kanunundaki Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar”, Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, Adalet Bakanlığı/Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 30 Nisan-1 Mayıs 2005, Ankara, sh. 73 vd.nda yayımlanmıştır.

68) “Hekimlik Mesleğinin İcrası ve Ceza Sorumluluğu” (4 – 8 Haziran 2006 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresinde sunulan tebliğ), Ankem Dergisi, yıl 2006, cilt 20, Ek 2, sh. 10 vd.nda yayımlanmıştır.

69) “Hekimin Tedavi Nedeniyle Ceza Sorumluluğuna İlişkin Röportaj”, Sağlıkta Nabız Dergisi, yıl 2006, sayı 18, sh. 4 vd.nda yayımlanmıştır.

70) “Tüp Bebek Uygulaması ve Ceza Sorumluluğu”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Mart-Nisan-Mayıs 2007, sayı 2, sh. 72 vd.nda yayımlanmıştır.

71) Ceza Muhakemesi Kanununda Adli Kolluk Kavramı, Avrupa’da ve Türkiye’de Kolluk – Adalet İlişkileri, Editör Burcu Ertem, Türkiye Adalet Akademisi Yayını, Ankara 2006, sh. 77 vd.nda yayımlanmıştır.

72) “Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Haziran-Temmuz-Ağustos 2007, sayı 3, sh. 76 vd.nda yayımlanmıştır.

73) Tıbbî Müdahale Dolayısıyla Cezaî Sorumluluk, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İkinci Cilt, İstanbul, 2007, sh. 2175 vd.nda yayımlanmıştır.

74) “Beden ve Ruh Bakımından Kendini Savunabilme Kavramı”, in: 14. Ulusal Adli Tıp Günleri, Paneller Poster Sunumları, Antalya, 17 – 21 Ekim 2007 (TC Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu yayını), sh. 139 vd..nda yayımlanmıştır.

75) “Ceza Mahkumiyetinin Siyasi Hakların Kullanılmasına Etkisi”, in: İnsan Hakları Reformlarının Uygulanması Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler Tartışmalar, Ankara, Kasım 2007 (TC Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı yayını, no. 8), sh. 97 vd.

76) “Sağlık Hizmeti Bağlamında Sır Saklama Yükümlülüğü ve Kapsamı”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Eylül-Ekim-Kasım 2007, sayı 4, sh. 98 vd.nda yayımlanmıştır.

77) “Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğünün Kapsam ve Sınırları”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Aralık

 
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69