Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM              
mfadil@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Özel Hukuk
Anabilim Dalı              : Medeni Hukuk
Yabancı Diller             : Almanca, İngilizce
Mesleki İlgi Alanları    :
Doğum Yeri ve Tarihi : KONYA Sarayönü-1967
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat No:201
Direk Telefonu           : 0312 216 21 63
E-Posta                      : mfadil@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/mfadil
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986-1990
Yüksek Lisans          : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1991
Doktora                     : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997
Yrd. Doç.                   : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 1999
Doçent                      : Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi 2003
Profesör                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009
 
 
 
Fikri Haklar
Borçlar Hukuku I (Özel Hük.)
 
I. KITAPLAR
1. Standart Bilgisayar Program Devir Sözlesmeleri (Doktora Tezi), Istanbul 1999. 2. Borçlar Hukukuna Göre Sözlesmenin Kurulusunda Hile, (Doçentlik Temel Basvuru Eseri) Ankara 2002.
II. MAKALELER 1. Bilgisayar Programlarinda Akdi ve Teknik Kullanim Sinirlamalari ve Kullanicinin Hukuki Konumu, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜEHFD), C. VII, S. 1-2, Erzincan 2003, s. 563 vd.. 2. Standart Bilgisayar Program Ayiplarindan Sözlesmeye Dayali Sorumluluk, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Yil 1998, C. II, S. 1, 178 vd.. 3. Hukuki Açidan Bilgisayar Programlarinda 2000 Yili Problemi, Prof.Dr. Erdogan MOROGLU’na Armagan, Istanbul 1999, s. 1039 vd.. 4. Kisi Isimlerinin Internet Alan Ismi Olarak Tescili Karsisinda Isim Üzerindeki Hakkin Korunmasi, Mukayeseli Hukuk Bülteni (MHB), Yil 19-20, S. 1-2, Prof.Dr. Aysel ÇELIKEL’e Armagan, Istanbul 2001, s. 1003 vd.. 5. Internet Alan Isimlerini Tescil Eden Kuruluslarin Sorumlulugu, Prof.Dr. Fahiman TEKIL’e Armagan, Istanbul 2003, s. 684 vd.. 6. Fikri Hukuk Korumasinin Standart Bilgisayar Program Devir Sözlesmelerine Etkisi Sorunu, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Sempozyumu, Ankara 2002, C. II, s. 643 vd.. 7. Kapidan Satislarda Tüketicinin Korunmasi, Anadolu’da Tüketici Egitimi ve Bilinçlendirilmesi Etkinliginde Sunulan Teblig, Türk Standartlari Enstitüsü Yayini, Ankara 2001. 8. Internette Artirma Suretiyle Satim ve Yargi Kararlari, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yasgünü Armagani, Istanbul 2002, C. II, s. 1303 vd.. 9. Isviçre Federal Mahkemesinin Bir Karari (BGE 125 III 263 ff) ve Degerlendirilmesi, AÜEHFD., C. VI, S.1-2, Erzincan, 2003, s. 665 vd.. 10. Soybaginin Belirlenmesinde Gen Analizlerinin Kullanilmasi ve Yarattigi Hukuki Sorunlar, (Doç. Dr. Tekin MEMIS ile ortak çalisma) AÜEHFD., C. VIII, S. 1-2, Erzincan 2004, s., 283 vd.. 11. Telefon Hatlari Üzerinden Katma Degerli Hizmet Sunumlarinda Karsilasilan Bazi Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, AÜEHFD., C. VIII, S. 1-2, Erzincan 2004, s. 307 vd.. 12. Beklenen Miras Hakkinin Devri Sözlesmesi Konusunda Iki Gelisme, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.53, S. 1, Ankara 2004, s. 117 vd.. 13. Açilmamis Bir Terekedeki Miras Hakkinin Devri Sözlesmesi (I), Yargitay Dergisi, Yil 1995, S. 1,2; s. 109 vd.; (II) S. 3, 278 vd.. 14. Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmet Saglayicisinin Hukuki Sorumlulugu, AÜEHFD. C. VIII, S. 3-4, (2004), s. 257 vd.. 15. Almanya’da Fikri Haklar Ikinci Reform Paketi-Fikri Haklara Elestirel Bir Bakis, Hukuk ve Adalet, Elestirel Hukuk Dergisi, Yil 1, S. 4, Aralik 2004, s. 218 vd.. 16. Elektronik Posta Kutusu Kullanimi Ile Ilgili Karsilasilan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S. 3-4, Erzincan 2005, s. 329 vd. 17. Radyo-Televizyon Yayinciligi ve Fikri Haklar, Radyo-Televizyon Yayinlarinda ve Kamuya Açik Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Haklari Zirvesi, Ankara 2005, s. 91 vd.. 18. Satim Sözlesmesindeki Ayiba Karsi Tekeffül Hükümleri ile Irade Sakatligi Hali olarak Hile (BK. m. 28) Hükmü Arasindaki Iliski, Prof. Dr. Fikret EREN’ e Armagan, Ankara 2006, s. 965 vd.. III. ÇEVIRILER 1. Isviçre Federal Mahkemesinin Cebri Icra Yolu ile Bir Tasinmazi Iktisap Edenin Henüz Tapuda Tescil Islemi Gerçeklesme-den Mevcut Kira Sözlesmesi Üzerindeki Yetkilerine Dair (BGE 128 III 82)'de Yayimlanan Karari (Çeviri), AÜEHFD, C.VI, S. 1-4, Erzincan 2002, s. 381 vd.. 2. Köln Eyalet Mahkemesi’nin 15.11.2002 Tarih ve19 U 115/02 Sayili Bilgisayar Program Bakim Sözlesmesi ile Ilgili Karari, www.e-akademi.org internet dergisi, Y. 2003, S. 15 (Karar Çevirileri Kategorisinde). 3. Isviçre Federal Mahkemesi’nin Esler Arasindaki Mal Rejimi Sözlesmesine Göre Katilma Alacagindan Vazgeçmenin Tenkise Tabi Bir Malvarligi Devri Olusturduguna Iliskin (BGE 128 III 314 vd.) Karari, www.e-akademi.org internet dergisi, Y. 2005, Ocak Sayisi. (Karar çevirileri Kategorisinde). 4. MEMIS, T./ YILDIRIM, M. Fadil, Patent Hukuku ve Biyoteknoloji, Yasamin Patentlenmesi mi?, www.e-akademi.org internet dergisi, Y. 2005, Mayis Sayisi. IV. Akademik Etkinlikler A. Egitim-Ögretim Lisans Dersleri 1. Borçlar Hukuku Özel Hükümleri (I). 2. Borçlar Hukuku Özel Hükümleri (II) 3. Borçlar Hukuku Genel Hükümler (I.I.B.Fakültesi, Iktisat ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde)
Yüksek Lisans Dersi 1. Irade Sakatliklari (Dönemlik) 2. Bilisim Özel Hukuku (Dönemlik)
B. Faaliyetleri 1. Sivas Barosunca 16.3.2002 tarihinde Düzenlenen “Yeni Medeni Kanun” Konulu Panelde, Panelist. 2. Erzincan Valiliginin 18 Nisan 2002 tarihinde düzenledigi “Medeni Kanunda Evlilik ve Miras” konulu panelde panelist. 3. Türkiye Bilisim Derneginin 3-6 Eylül 2002 tarihinde Istanbul’da gerçeklestirdigi Etkinlikte “Fikri Hukukta Bilgisayar Programlarinin Korunmasi” konulu teblig Sunumu. 4. Istanbul Barosu Fikri Haklar Komisyonu “Internet ve Hukuk” Platformunun, Erzincan Hukuk Fakültesi ve Yildiz Teknik Üniversitesi Isbirligi ile Hazirladigi “Internet; Fikri Haklar ve Özel Hukuk Alaninda Karsilasilan Sorunlar” Konulu Etkinlikte “Internette Artirma Suretiyle Satim ve Yargi Kararlari” konulu Konferans Sunumu. 5. Ankara Barosu Uluslararasi Hukuk Kurultayinda "Fikri Hukuk Korumasinin Standart Bilgisayar Program Devir Sözlesmelerine Etkisi Sorunu" konulu Teblig Sunumu. 6. Bilisim Surasi Raporuna "Internette Artirma Suretiyle Satim" konulu Katki. 7. Sivas Barosunca 14.6.2005 tarihinde düzenlenen “E-Devlet Uygulamalari ve E-Imza” Seminerinde “E-Imza ve Nitelikli Sertifika Hizmet Saglayicilarinin Hukuki Sorumlulugu” konulu Sunum. 8. 17.12.2005 tarihinde Sivas Barosunca düzenlenen “Türk Medeni Kanununda Kadin Haklari” konulu panelde “Aile Mal Rejimleri Kapsaminda Kadinin Korunmasi” konulu Teblig Sunumu. 9. 21.01.2006 tarihinde Trabzon Barosunca düzenlenen Medeni Hukuk Seminerleri Kapsaminda “Türk Hukukunda Sag Kalan Esin Korunmasi” konulu teblig Sunumu. 10. 20.12.2005 tarihinde TRT tarafindan Düzenlenen, “Radyo- Televizyon Yayinlarinda ve Kamuya Açik Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Haklari Zirvesinde Teblig Sunumu. 11. 05-06 Haziran 2006 tarihinde Erzincan 1.Hukuk Sempozyumunda “Hekimin Sir Saklama Yükümlülügü” konulu Teblig sunumu. 12. Kadir Has Üniversitesinde 16-17 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen “Biyoteknoloji ve Hukuk” Uluslararasi Sempozyumunda, “Gen Analizleri ve Kisilik Haklarinin Korunmasi” konulu Teblig Sunumu 13. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kayseri Barosunun ortaklasa düzenledikleri “Borçlar Kanunu Tasarisi” Sempozyumunda “Borçlar Kanunu Tasarisinda Irade Sakatligi Halleri” konulu teblig sunumu. C. Diger 1. E-Akademi, Aylik Hukuk, Siyasal ve Ekonomi Internet Dergisi Editörlügü ve Hakemligi, (Hakemli Dergi). 2. Kazanci Hukuk, Isletme ve Maliye Bilimleri Hakemli Dergisinde Hakemlik. 3. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisinde Hakemlik ve Yayin Komisyonu Üyeligi.
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69