Prof. Dr. Serdar ALTINOK

Prof. Dr. Serdar ALTINOK                                  
saltinok@gazi.edu.tr  
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Mali Hukuku
Yabancı Diller             : İngilizce
Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara-1957
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat No:206
Direk Telefonu           : 0312 216 21 60
E-Posta                      : saltinok@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/saltinok
 
Lisans                        : Gazi Ünviersitesi İktisadi ve İdari Biimler Fakültesi-1982
Yüksek Lisans          : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1992
Doktora                     : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-1996
Yrd. Doç.                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1996
Doçent                      : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1999
Profesör                   : Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2004
 
 
 
 
 

MAKALE ADI

1- Türkiye’deki Tarım Yatırımları ve Kredilerinin Analizi (1963-1993), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:3 , Kasım -1997; Ankara.

2- Avrupa Birliği Karşısında Türk KOBİ’ lerinin Rekabet Gücü, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Temmuz:1998.

3- Avrupa Para Birliği Euro ve Türkiye’ye Olası Etkileri, S.Ü Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:1999, Cilt:2 Sayı:1.

4- Türkiye’de Ulaştırma Politikaları, Karayolları ve Demiryolları Mukayesesi, S.Ü. İ.İ.B.F. Sayı: 1 – 2, Nisan –Ekim 2001.

5- 1994 Nisan, 2000 Kasım ve 2001 şubat Krizlerinin Değerlendirilmesi, S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2001, Cilt:4 , Sayı: 1.

6- Avrupa para Birliğinde Euro’nun Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkisi, S.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2001, Cilt:4 , Sayı: 1.

7- Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksullaşma, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:II Sayı:2, Mart-Nisan 1995, Konya.

8- Türkiye’de Uygulanan Kredi Politikalarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi, S.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:III, Sayı:3, Mart-Nisan-1996, Konya.

9- Türkiye’de Toplam Krediler ile Toplam Yatırımlar Arasındaki İlişkilerin Analizi, S.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:4. Sayı:1, Nisan-1997 Konya.

10- Merkez Bankasının Özerkliği Üzerine Bir İnceleme, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:V, Sayı:2, Mart, 1998.

11- Karaman’da Bir Serbest Üretim Bölgesi Kurulabilir mi?, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticaret Dergisi, Yıl:3, Sayı:11, Ekim-1998.

12- Para Biriminin Değiştirilmesinin Enflasyon ve Enflasyon Beklentisi Üzerine Yaratacağı Muhtemel Etkiler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Sayı:1, 1998, Konya.

13- Bölgesel Entegrasyon ve Globalleşme, Maliye Uygulamaları Dergisi, Sayı:1-2, Mart-Nisan, 1999.

14- Stagflasyon ve Stagflasyonla Mücadele Politikaları, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:4, Mayıs 1999.

15- Avrupa Topluluğu, Konya Ticaret Odasında Sunulan Bildiri, Temmuz 1994.

16- Bölge Planlamasında Sanayinin Yeri, Konya Ticaret Odasında Sunulan Bildiri, Kasım-1994.

17- Ordu ili Ekonomisi, Dünden Bugüne Ordu İli, Konya – 2001.

18- 2002 Yılı Ekonomik Görünümü, Konya Ticaret Borsası, Şubat 2003, Yıl:6 Sayı 14

19- Frekans-Alanda Enflasyon Direnci Araştırması: Türkiye Örneği, Kamu-İs Dergisi; C:10, S:4/2009,Ankara.

20- Konya Ekonomisinde Organize Sanayii Bölgeleri, Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya Kitabı XI, Özel Sayı, Aralık 2008. Konya.

21- E-Ticaret ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Olası Etkileri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi, Derbent-İzmit, 17-18 Mayıs 2003.

22- Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri”, INET-TR 2003 IX. "Türkiye'de Internet" Konferansı 11-13 Aralik 2003 Askeri Müze/Harbiye Kültür Sitesi, İstanbul.

23- International Financial Integration, Main Aspects of Financial Integration in Turkey, Yaşar Üniversitesi, International Conferance on Business, Management & Econimics in a Changing World, Vol.1 İzmir, 2005.

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69