Doç. Dr. A. Dilşad KESKİN

Doç. Dr. Ayşe Dilşad KESKİN                          
keskin@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Özel Hukuk
Anabilim Dalı              : Medeni Hukuk
Yabancı Diller             : İngilizce, Almanca
Mesleki İlgi Alanları    : Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Borçlar Hukuku
Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye-1975
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 3. Kat No: 314
Direk Telefonu           : 0312 216 20 43
E-Posta                      : keskin@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/keskin
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1997
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2000
Doktora                     : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2007
Yrd. Doç.                   : Gazi Üniversİtesi Hukuk Fakültesi-2009
Doçent                      : Gazi Üniversİtesi Hukuk Fakültesi-2017
Profesör                   : ...
 
 
 
 
 
KİTAPLAR
1- Barter Sözleşmesi, Turhan Kitabevi 2004
2- Swap İşlemi ve Hukuki Niteliği, Yetkin Yayınevi 2008
MAKALELER
1- Üçlü Borç İlişkileri Açısından Barter Sözleşmesi
2- Amerikan Hukukunda İnsanın Dondurulması (Human Cryogenics) ve Konunun Türk Pozitif Hukuku Açısından
    Değerlendirilmesi
3- Olağanüstü Zamanaşımı ile Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması Anı
4- Kesin Vadeli İşlemlerde İfa Etmeme: Temerrüt ve İmkansızlık
5- Hukuki Açıdan Finansal Türev Araç Kavramı
6- Küçük Yaşta Evlenmenin Müeyyidesi
 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69