Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU

Doç. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU         
yasar@gazi.edu.tr
 
Akademik Birimi        : Hukuk Fakültesi                                                                                                                                      
Bölümü                       : Kamu Hukuku
Anabilim Dalı              : Genel Kamu Hukuku
Yabancı Diller             : İngilizce
Doğum Yeri ve Tarihi : Trabzon-1975
 
İş Adresi                    : G.Ü. Hukuk Fak. Emniyet Mah. Muammer Bostancı Cad. No: 4 Beşevler- Yenimahalle / ANKARA
Oda Numarası           : 2. Kat No:213
Direk Telefonu           : 0312 216 20 97
E-Posta                      : yasar@gazi.edu.tr
Web Sayfası              : http://websitem.gazi.edu.tr/site/yasar
 
Lisans                        : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-1998
Yüksek Lisans          : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2000
Doktora                     : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-2007
Yrd. Doç.                   : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2009
Doçent                      : Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi-2015
Profesör                  : ...
 
 
 
Hukuk Felsefesi
 

KİTAPLAR
Türkiye’de Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.

MAKALELER
1-
“Avrupa’da Patlak Veren Karikatür Krizinin İfade Hürriyeti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Yıl:V, Sayı:9, 2007, s. 121-129.

2-“Açık ve Mevcut Tehlike Kriteri ve Türk Hukuk Sistemine Yansımaları”, Liberal Düşünce, Yıl:13, Sayı:51-52, 2008, s. 231-243.

3-“Türkiye’nin Dil Politikaları ve TRT 6”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: Haziran-Aralık 2007, Cilt:XI, Sayı:1-2, 2009, s. 1033-1048.

4-“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye: Bazı Rakamlar ve Gerçekler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: Haziran-Aralık 2009, Cilt:XIII, Sayı:1-2, 2010, s. 253-281.

 
________________________________________________________________________________________________________
E-posta:gaziuniversitesihukukfakultesi@gmail.com - hukuk@gazi.edu.tr Tasarım: Kemal ERDOĞAN-
Tel: (312) 216 20 00 Faks : (312) 215 01 69